Home

Wat is WW ?

WW is de statutair vastgestelde afkorting van :

Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars, VZW

Is enkel toegankelijk voor weduwen en weduwnaars, sinds kort ook toegankelijk voor wettelijk samenwonenden die hun partner verloren hebben.

Is een socio-culturele zelfhulpgroep, opgericht in oktober 1979, VZW geworden in 1984(BS januari 1985)

Is pluralistisch, d.w.z. dat de persoonlijke ideologie van elk lid gerespecteerd wordt.

Is geen huwelijksbureau maar een vereniging met een hart die de individuele rehabilitatie van haar leden beoogt.


WW Vlaamse Ardennen is één van de 27 onderafdelingen in het Vlaamse en Brusselse gewest onder de koepel van
WW NATIONAAL.Volg deze eenzame vlucht niet!
Zoek de plek waar wederzijds onthaal, begrip, aanvaarding, gesprek en contact mogelijk zijn.

Breek de stilte,
Voor de stilte je breekt.WW Vlaamse Ardennen is er voor U..
Aarzel niet neem vrijblijvend contact.

Er staat altijd iemand klaar met een uitgestoken hand.

Verdere inlichtingen:
chrisenghil@skynet.be